Štátna dotácia pre tepelné čerpadlá


Pri vybavení štátnej dotácie poskytujeme našim zákazníkom plnú asistenciu. 

SIEA má zverejnený časový harmonogram, kedy prebiehajú kolá žiadosti o dotáciu, potom ako podpíšeme Zmluvu o dielo, Vám o ňu my požiadame a doriešime celý administratívny proces s tým spojený. 

Samozrejme podmienkou je, aby ste splnili podmienky na jej získanie, ktoré si predtým preberieme.

Následne Vám príde domov poukážka, ktorú nám iba odovzdáte. Za dielo nám zaplatíte cenu po odrátaní štátnej dotácie, o jej preplatenie sa už postaráme my.

Všetko čo stačí, je vyplniť kontaktný formulár a my Vás budeme do 24 hodín kontaktovať.


Konkrétne príklady štátnych dotácií :

Bezplatná cenová kalkulácia

Súhlasím so spracovaním osobných údajov