Základné informácie

Predpokladám, že prvá myšlienka, ktorá sa vo Vás vynorila bola, že to predsa nemôže fungovať. Veď základný fyzikálny zákon hovorí, že teplý vzduch sa drží hore a studený v dôsledku väčšej hustoty naopak dolu. 

No čo také Slnko? Žiari vysoko nad nami, no predsa je na Zemi teplo! Presne na tomto princípe sálania alebo inak povedané- radiácie pracuje aj systém vykurovaných stropov. Princíp sálavého prenosu tepla je najprirodzenejším, najkomfortnejším, najefektívnejším a zároveň aj najzdravším prenosom tepelnej energie.