Základné informácie

Vykurovanie tvorí najvyššiu položku vo výdavkoch domácností, čo je rozhodujúci aspekt, ktorý ovplyvňuje plánovanie, návrh a výrobu tepelného čerpadla Convert AW jeho regulačného systému xCC.

Tepelné čerpadlá AC Heating Convert AW plynule menia svoj výkon pomocou invertoru, a preto nepotrebujú žiadny akumulačný zásobník teplej vody.