Základné informácie

Tepelné čerpadlá systému voda – voda čerpajú teplo z podzemnej vody. Princíp fungovania je nasledovný: 

1. Voda sa z podzemnej studne čerpá do primárneho výmenníka tepelného čerpadla, kde sa ochladí a takto odobraté teplo sa využíva na vykurovanie.

2. Ochladená voda z tepelného čerpadla postupuje následne do druhej - vsakovacej studne.